Zero emission. Zero noise

Intelligente mobiliteit. Eindelijk.

Méér dan 100 % elektrisch autodelen. Een nieuwe manier voor wagenparkbeheer.

Waarom

Onze steden zijn overbelast en vervuild door ons irrationele autogebruik. Bij Zen Car geloven we in een alternatief mobiliteitsmodel. Wij denken dat we ons op een meer economische en verantwoorde manier kunnen verplaatsen zonder in te boeten aan comfort.

Wij dromen van intelligente mobiliteit die kadert in de ecologische evolutie, tegemoet komt aan de behoeften van de gebruikers en tegelijkertijd het gebruik van de middelen van onze planeet optimaliseert.

90 % van onze wagens wordt niet gebruikt.

Hoe

Ons team zet elke dag al zijn energie in om de bedrijven te ondersteunen en te begeleiden bij hun overgang naar intelligente mobiliteit.

In die context combineert Zen Car technologie met deeleconomie om mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen die beantwoorden aan de reële behoeften van de bedrijven.

Wat

Onze totaaloplossing maakt een eenvoudig en aanpasbaar wagenparkbeheer mogelijk op basis van één enkel platform dat de gebruikers, de 100 % elektrische deelauto’s en alle aanvullende diensten met elkaar verbindt.

Onze totaaloplossing

De 4-delige puzzel van Zen Car

100 % elektrische deelauto’s

Je huurt onze 100 % elektrische deelauto’s FULL SERVICE. Belastingen, verzekeringen en bijstand en diverse onderhouds- en herstellingskosten zijn inbegrepen

Laadpalen

Dankzij ons partnernetwerk van laadpalen kan je overal in België je auto opladen. We voorzien 350 palen waar je snel en praktisch kan opladen. We blijven nieuwe partnerschappen ontwikkelen om je leven makkelijker te maken.

Makkelijk
DELEN

We voorzien een volledig aanpasbaar deelplatform. Jij stelt je gebruikersgemeenschap (werknemers, partners, bedrijven in de buurt …) samen en beslist over de parameters die je eraan toekent (toegangsuren voor de auto’s, tarieven …).

Toegang tot
PARKING

Zen Car sloot partnerschappen met enkele grote marktspelers zodat jij kan genieten van verschillende parkings tegen voorkeurstarieven. Onder bepaalde voorwaarden mag je ook op de openbare weg parkeren.

Een voorbeeld voor gemeentes

In de openbare sector

Veel gemeentes gebruiken auto’s voor de verplaatsingen van hun medewerkers overwegend overdag. Vaak blijven deze auto’s op weekavonden en in het weekend stilstaan, terwijl anderen er gebruik van zouden kunnen maken.

Dankzij Zen Car kunnen gemeentes voortaan het gebruik van deze auto’s optimaliseren door ze op die momenten van inactiviteit te verhuren aan één of verschillende gemeenschappen die ze zelf kiezen, bijvoorbeeld buurtbewoners of de werknemers van naburige bedrijven.

In dat geval kunnen deze gemeenschappen zelfs bijzondere kortingen genieten op basis van enkele criteria.

Kortom, het voorbeeld van intelligente en gedeelde mobiliteit voor een beter gebruik van openbare wagens.

Laat u overtuigen.

They are making a difference

What about your company ?

https://www.youtube.com/watch?v=LhtJg-tjimw

Speaking about Zen Car

Let them convince you

Interesse?

Zin om de mobiliteit in je bedrijf te optimaliseren? Je imago en het comfort van je medewerkers een boost te geven? Wij hebben een oplossing voor u.